Materialmodifiering med jonstrålar

Jonstrålar kan användas på ett flertal olika sätt för att manipulera materials egenskaper. I jonfysikgruppen använder vi jonimplantation i främst halvledande material, för att åstadkomma specifika koncentrationer av ett dopämne eller för att skapa ohmska kontakter.

Vi kan även använda denna teknik för att amorfisera enkristallina material och undersöka till exempel hur kristallstrukturen återställs.

Vid sidan av detta kan vi testa strålningshärdigheten hos material, till exempel elektroniska komponenter i rymdfarkoster, eftersom våra acceleratorer effektivt kan simulera kosmisk strålning.

publikationer

  • Chulapakorn, Thawatchart; Sychugov, Ilya; Suvanam, Sethu Saveda; Linnros, Jan et al.

    MeV Ion Irradiation Effects on the Luminescence Properties of Si-implanted SiO2-thin Films

    Ingår i Physica Status Solidi. C, Current topics in solid state physics, s. 921-926, 2016.