Jonstråleanalys

Är du intresserat i jonstråleanalys? Vi kan erbjuda mätningar med alla standardmetoder och diskutera gärna dina specifika önskemål.

Ta kontakt via: tandemlaboratoriet@physics.uu.se