Acceleratormasspektrometri i biomedicin

En uppsättning sinsemellan kompletterande tekniker har använts i samband med acceleratormasspektrometri inom det biomedicinska fältet, och möjliggjort extrema mätmöjligheter. Ett antal nya tvärvetenskapliga forskningsområden har därefter utvecklats, som kan ge unika analyser.

Känslighet
För farmakologi har vi demonstrerat detektion av 14C-markerade läkemedel i mänskligt blod på zeptomolnivå (1 zeptomol=10-21 mol).

Små prover 
Konventionell kol 14-datering kräver milligram av kol. Vi kan rutinmässigt mäta på prover på endast några mikrogram.

Mikrodosering (kliniska tester i fas 0) 
Nya läkemedelskandidater kan ges direkt till försökspersoner på ett tidigt stadium för att få fram viktiga farmakokinetiska data. Detta ger information om hur läkemedlet absorberas, fördelas, tas upp i ämnesomsättningen, och utsöndras.

Regenerativ medicin 
I ett långsiktigt samarbete med Karolinska Institutet har vi utvecklat en metod för att studera specifika celltyper och få fram hastigheten för nybildning av neuroner i olika delar av den mänskliga hjärnan, vilket tidigare inte var möjligt.

Kriminalteknik 
Datum för födelse och död kan bestämmas för prover som till exempel tänder från avlidna personer.

publikationer

 • Bergmann, Olaf; Zdunek, Sofia; Felker, Anastasia; Salehpour, Mehran et al.

  Dynamics of Cell Generation and Turnover in the Human Heart

  Ingår i Cell, s. 1566-1575, 2015.

 • Arner, Peter; Bernard, Samuel; Salehpour, Mehran; Possnert, Göran et al.

  Dynamics of human adipose lipid turnover in health and metabolic disease

  Ingår i Nature, s. 110-113, 2011.

 • Ernst, Aurélie; Alkass, Kanar; Bernard, Samuel; Salehpour, Mehran et al.

  Neurogenesis in the Striatum of the Adult Human Brain

  Ingår i Cell, s. 1072-1083, 2014.

  Open access
 • Spaulding, Kirsty; Bergmann, Olaf; Alkass, Kanar; Bernard, Samuel et al.

  Dynamics of Hippocampal Neurogenesis in Adult Humans

  Ingår i Cell, s. 1219-1227, 2013.

  Open access
 • Hägg, Sara; Salehpour, Mehran; Noori, Peri; Lundström, Jesper et al.

  Carotid Plaque Age Is a Feature of Plaque Stability Inversely Related to Levels of Plasma Insulin

  Ingår i PLOS ONE, s. e18248-, 2011.

 • Salehpour, Mehran; Håkansson, Karl; Possnert, Göran

  Accelerator mass spectrometry of ultra-small samples with applications in the biosciences

  Ingår i Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B, s. 97-103, 2013.

 • Persson, Anders; Berglund, Martin; Thornell, Greger; Possnert, Göran et al.

  Stripline split-ring resonator with integrated optogalvanic sample cell

  Ingår i Laser Physics Letters, s. 045701-, 2014.

  Open access