Doktorandkurs: Jonstrålebaserad materialanalys

I samarbete med jonfysikgruppen erbjuder Tandemlaboratoriet årligen en doktorandkurs i jonstrålebaserad materialanalys. Doktorander från universitet och högskolor i hela Sverige är välkomna till kursen. Kursen omfattar 5 hp och består av föreläsningar samt labbövningar.

I kursen behandlas

  • Växelverkan emellan energetiska partiklar och material
  • Tandemlaboratoriets olika jonstrålemetoder
  • Instrumentering för jonstråleanalys
  • Simulationsprogram och datahantering

Dessutom ingår två labbövningar där prov från kursdeltagarnas forskningsområden kan undersökas.

Om du vill ha mer information om kursen kan du skicka e-post till laboratoriets föreståndare Daniel Primetzhofer: daniel.primetzhofer@physics.uu.se