Utbildning

Tandemlaboratoriet deltar i utbildning av studenter och forskare samt förmedlar tjänster och kunskaper till industri och samhälle. Vi erbjuder den intresserade allmänheten möjligheter till studiebesök (efter överenskommelse) och förmedlar populärvetenskap i olika medier. 

Vi genomför också avancerad användarutbildning för studenter och forskare nationellt och organiserar workshops för att demonstrera infrastrukturens möjligheter.

Doktorandkurs: Jonstrålebaserad materialanalys