Publikationer i urval

Publikationslistan hämtas från universitetets publikationsdatabas DiVA. Listan inkluderar endast publikationer skrivna av medarbetare vid Tandemlaboratoriet eller Jonfysik. Publikationer där Tandemlaboratoriet eller dess medarbetare nämns i ”Acknowledgement” ingår inte.

Publikationer

Senast uppdaterad: 2024-01-04