Tandemlaboratoriet – en nationell infrastruktur

Tandemlaboratoriet utgör en särskild inrättning inom Uppsala universitet och är en nationell infrastruktur. Laboratoriets styrelse består av

Gabriella Andersson, professor & sektionsdekan fysik, Uppsala universitet, ordförande
Daniel Primetzhofer, professor, Uppsala Universitet, föreståndare för laboratoriet
Maria Hahlin, universitetslektor, Uppsala universitet
Zhen Zhang, professor, Uppsala universitet
Per Petersson, forskare, Kungliga Tekniska Högskolan
Catarina Sahlberg, forskningsrådgivare, Uppsala universitet
Kristina Komander, doktorand/studentrepresentant, Uppsala universitet

Laboratoriets analysmetoder efterfrågas årligen av mer än 250 olika samarbetspartner från universitet, högskolor, industriföretag, myndigheter och civilsamhället.

Tandemlaboratoriet har stöd från Vetenskapsrådet vid sidan av vår omfattande uppdragsverksamhet mot industri och samhälle. Laboratoriet deltar som en nod i fusionsforskningsprogrammet Eurofusion, som finansieras av Europeiska kommissionen, med fokus på utveckling av fusionsreaktorer för framtidens energiproduktion. Vi ingår också i flera EU-finansierade projekten inom Horizon Europe och tillgång till våra anläggningar kan fås via deras transnationella program.

Ladda ner vår informationsbroschyr!

Tandemlaboratoriet – en nationell forskningsinfrastruktur (pdf)

Omslag av broschyren om Tandemlaboratoriet både på engelska och svenska

Senast uppdaterad: 2023-11-10