Tandemlaboratoriet – en nationell infrastruktur

Tandemlaboratoriet utgör en särskild inrättning inom Uppsala universitet och är en nationell infrastruktur. Laboratoriets styrelse består av

Gabriella Andersson, professor & sektionsdekan fysik, Uppsala universitet, ordförande
Daniel Primetzhofer, professor, Uppsala Universitet, föreståndare för laboratoriet
Maria Hahlin, universitetslektor, Uppsala universitet
Zhen Zhang, professor, Uppsala universitet
Per Petersson, forskare, Kungliga Tekniska Högskolan
Catarina Sahlberg, forskningsrådgivare, Uppsala universitet
Kristina Komander, doktorand/studentrepresentant, Uppsala universitet

Laboratoriets analysmetoder efterfrågas årligen av mer än 250 olika samarbetspartner från universitet, högskolor, industriföretag, myndigheter och civilsamhället.

Tandemlaboratoriet har stöd från Vetenskapsrådet och Stiftelsen för strategisk forskning vid sidan av vår omfattande uppdragsverksamhet mot industri och samhälle. Laboratoriet deltar även som en nod i fusionsforskningsprogrammet Eurofusion, som finansieras av Europeiska kommissionen, med fokus på utveckling av fusionsreaktorer för framtidens energiproduktion.

Ladda ner vår informationsbroschyr!

Tandemlaboratoriet – en nationell forskningsinfrastruktur

info-folder

Senast uppdaterad: 2021-11-25