Tandemlaboratoriet – en nationell infrastruktur

Tandemlaboratoriet utgör en särskild inrättning inom Uppsala universitet och är en nationell infrastruktur. Laboratoriets styrelse består av

Jan-Erik Rubensson professor & sektionsdekan fysik, Uppsala universitet, ordförande
Charlotte Platzer Björkman professor, Uppsala universitet
Gabriella Andersson professor, Uppsala universitet
Per Petersson forskare, Kungliga Tekniska Högskolan
Olle Vogel representant externa forskningsfinansiärer, Karolinska institutet, stiftelse
Svenja Lohmann doktorand/studentrepresentant, Uppsala universitet

Laboratoriets analysmetoder efterfrågas årligen av mer än 250 olika samarbetspartner från universitet, högskolor, industriföretag, myndigheter och civilsamhället.

Tandemlaboratoriet har stöd från Vetenskapsrådet och Stiftelsen för strategisk forskning vid sidan av vår omfattande uppdragsverksamhet mot industri och samhälle. Laboratoriet deltar även som en nod i fusionsforskningsprogrammet Eurofusion, som finansieras av Europeiska kommissionen, med fokus på utveckling av fusionsreaktorer för framtidens energiproduktion.

Ladda ner vår informationsbroschyr!

Tandemlaboratoriet – en nationell forskningsinfrastruktur

info-folder