44 miljoner i projekt- och etableringsbidrag från Vetenskapsrådet

2021-11-04

Vetenskapsrådet fattade den 4 november 2021 beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 44 160 000 SEK för perioden 2021-2025 för totalt nio projektbidrag och tre etableringsbidrag. Projekten kommer att inledas under 2021.

De projekt som tilldelas medel är:

Projektbidrag

Projekttitel: Grundläggande fysikstudier av uppvärmning och inneslutning av energiska partiklar i fusionsreaktorförhållanden med neutrondiagnostik vid JET och MAST-U
Huvudsökande: Marco Cecconello, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Medsökande: Jacob Eriksson, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Beviljade medel: 3 400 000 SEK för perioden 2022-2025

Projekttitel: Sökande efter par av Higgsbosoner i ATLAS-experimentet vid LHC för att utforska fysik i och bortom Standardmodellen
Huvudsökande: Arnaud Ferrari, avdelningen för högenergifysik
Beviljade medel: 3 440 000 SEK för perioden 2021-2024

Projekttitel: Elementupplösta studier av ultrasnabb magnetiseringsdynamik
Huvudsökande: Olof Karis, avdelningen för röntgenfysik
Beviljade medel: 3 600 000 SEK för perioden 2022-2025

Projekttitel: Mätning av charmad baryon-antibaryon asymmetri vid LHCb
Huvudsökande: Andrzej Kupsc, avdelningen för kärnfysik
Medsökande: Patrik Adlarsson och Lars Eklund, avdelningen för kärnfysik
Beviljade medel: 3 440 000 SEK för perioden 2022-2025

Projekttitel: Teori för ljus- och ströminducerade magnetiska processer
Huvudsökande: Peter Oppeneer, avdelningen för materialteori
Beviljade medel: 3 640 000 SEK för perioden 2022-2025

Projekttitel: Sökande efter nya neutrala partiklar med neutrinoteleskopet IceCube
Huvudsökande: Carlos Perez de los Heros, avdelningen för högenergifysik
Beviljade medel: 3 400 000 SEK för perioden 2022-2025

Projekttitel: Resonant mjukröntgenspridning för studier av atomer och molekyler
Huvudsökande: Jan-Erik Rubensson, avdelningen för röntgenfysik
Beviljade medel: 4 000 000 SEK för perioden 2022-2025

Projekttitel: Teori av moderna spektroskopiska metoder med nanometerupplösning
Huvudsökande: Jan Rusz, avdelningen för materialteori
Beviljade medel: 3 640 000 SEK för perioden 2022-2025

Projekttitel: Topologiska interaktioner: Förstå viskoelasticitet på nano-skalan
Huvudsökande: Max Wolff, avdelningen för materialfysik
Beviljade medel: 3 600 000 SEK för perioden 2022-2025

Etableringsbidrag

Projekttitel: Vindar från svala jättestjärnor – en viktig källa för kosmiskt stoft
Huvudsökande: Sara Bladh, avdelningen för astronomi och rymdfysik
Beviljade medel: 4 000 000 SEK för perioden 2022-2025

Projekttitel: Icke-Hermitesk topologi för nya supraledande stater
Huvudsökande: Jorge Luis Cayao Diaz, avdelningen för materialteori
Beviljade medel: 4 000 000 SEK för perioden 2022-2025

Projekttitel: Avancerade datormetoder för rekonstruktion av neutrinohändelser med ultrahöga energier
Huvudsökande: Christian Glaser, avdelningen för högenergifysik
Beviljade medel: 4 000 000 SEK för perioden 2022-2025

Läs mer om Vetenskapsrådets bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2021-2025

Fler nyheter