Sommarkurser i fysik

2021-06-01

Under sommaren 2021 ges 13 sommarkurser i fysik.

Etik för fysiker

Fysik i vardagen för lärare

Fysik och finans

Introduktion till kärnkraft

Introduktion till Python för fysiker och ingenjörer

Klassisk och modern fysik genom experiment

Naturvetenskapens världsbild

Reaktorfysik med Python

Sökandet efter intelligent liv i rymden

Tekniker inom optik och fotonik med tillämpningar inom forskning och industri

Transistorbaserade radiofrekvensförstärkare

Universums byggnad

Vågor och optik

Fler nyheter