35 miljoner i projekt- och etableringsbidrag från Vetenskapsrådet

2020-10-29

Vetenskapsrådet fattade den 29 oktober 2020 beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 34 680 000 SEK för perioden 2021-2024 för totalt åtta projektbidrag och två etableringsbidrag. Projekten kommer att inledas under 2021.

De projekt som tilldelas medel är:

Projektbidrag

Projekttitel: Effektiv vätgasframställning genom förbättrad förutsägelse av katalytiska reaktionsvägar på tvådimensionella material
Huvudsökande: Rajeev Ahuja, avdelningen för materialteori
Beviljade medel: 3 800 000 SEK för perioden 2021-2024

Projekttitel: Organiska funktionella material för hållbar energilagring: från grundläggande aspekter till rationell design
Huvudsökande: Carlos Moyses Araujo, avdelningen för materialteori
Beviljade medel: 3 800 000 SEK för perioden 2021-2024

Projekttitel: Laddningsöverföring i stjärnor och supernovor
Huvudsökande: Paul Barklem, avdelningen för astronomi och rymdfysik
Beviljade medel: 3 120 000 SEK för perioden 2021-2024

Projekttitel: Grundläggande förståelse för gränsskikt i batterier genom operandi högtrycksfotoelektronspektroskopi
Huvudsökande: Maria Hahlin, avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik
Beviljade medel: 3 800 000 SEK för perioden 2021-2024

Projekttitel: Kartläggning av strukturen hos stabila strängvakuum
Huvudsökande: Magdalena Larfors, avdelningen för teoretisk fysik
Beviljade medel: 2 920 000 SEK för perioden 2021-2024

Projekttitel: Gaugeteori och holografi
Huvudsökande: Joseph Minahan, avdelningen för teoretisk fysik
Beviljade medel: 3 120 000 SEK för perioden 2021-2024

Projekttitel: Fängslad av spinnet – fissionsstudier med fällor
Huvudsökande: Stephan Pomp, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Beviljade medel: 2 920 000 SEK för perioden 2021-2024

Projekttitel: Realtidsanalyser av materialförändringar i tunnfilmssystem nära ytan
Huvudsökande: Daniel Primetzhofer, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Beviljade medel: 3 800 000 SEK för perioden 2021-2024

Etableringsbidrag

Projekttitel: Noggranna kemiska sammansättningar av sollika stjärnor
Huvudsökande: Anish Amarsi, avdelningen för astronomi och rymdfysik
Beviljade medel: 3 800 000 SEK för perioden 2021-2024

Projekttitel: Kilonovor och r-process-elementens kosmiska ursprung: atomstruktur och opaciteter
Huvudsökande: Jon Grumer, avdelningen för astronomi och rymdfysik
Beviljade medel: 3 600 000 SEK för perioden 2021-2024

Läs mer om Vetenskapsrådets bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2020-2024

Fler nyheter