Ny stipendiefond för forskarstuderande inrättad

2018-06-04

Tack vare en donation på 40 000 dollar har en ny stipendiefond för forskarstudenter vid institutionen för fysik och astronomi inrättats. Fonden ska dela ut ett stipendium per år till en forskarstudent av företrädesvis grekiskt ursprung.

John Colonias
”Det kändes självklart att det var till Uppsala universitet donationen skulle gå. Här har jag ju fått så mycket”, säger John Colonias. Foto: Mikael Wallerstedt.

Colonias-Jansson stiftelsen har tillkommit genom en donation från John Colonias. Han disputerade i fysik vid Uppsala universitet 1980 och vill genom stipendiefonden bidra till att studenter, som liksom han själv har grekiskt ursprung, kan genomföra sin forskarutbildning vid Uppsala universitet.

– Men om det inte finns några grekiska studenter så kan alla forskarstudenter ansöka, säger John Colonias och fortsätter:
– Det är mitt sätt att ge någonting tillbaka till universitetet. Jag känner att jag under hela mitt liv har fått så mycket, och att det nu är dags att ge någonting tillbaka.

John Colonias är på besök i Uppsala i slutet av maj i samband med vårpromotionen. Han är här för att träffa sin vän Bengt Olsen, som nu installeras som jubeldoktor och var en av de som bidrog till att John Colonias fick sin forskarutbildning vid Uppsala universitet.
– Det var egentligen en ren slump att jag hamnade i Uppsala, berättar han.

John Colonias kommer ursprungligen från Grekland där han tack vare ett Fulbrightstipendium fick möjligheten att utbilda sig till ingenjör i elektroteknik vid Oregon State University. Det ledde honom vidare till forskarstudier i kärnfysik vid University of California, Berkeley.
– Där träffade jag professor Kai Siegbahn i mitten av 70-talet. En av hans studenter, Bengt Olsen, kom till Berkeley för att arbeta med experiment i elektroteknik. Han frågade vem den lokala experten på området var, och det råkade vara jag.

John Colonias hjälpte Bengt Olsen att utveckla experimenten och de skrev en artikel tillsammans. Något år senare fick han en inbjudan att komma till Uppsala.
– Det var en inbjudan jag inte kunde säga nej till. Så jag åkte till Sverige och träffade forskargruppen. Jag tyckte väldigt mycket om landet och människorna.

Ett år senare återsåg han Kai Siegbahn vid Berkeley.
– Vi jobbade med några experiment tillsammans och han frågade mig när jag hade fått min doktorsexamen. Jag berättade att jag ännu inte hade disputerat, och att jag troligtvis inte skulle göra det eftersom jag inte hade tillräckligt mycket tid för att forska. Han trodde inte sina öron, och strax därefter fick jag ett erbjudande om att genomföra min forskarutbildning vid Uppsala universitet.

Efter tre år vid Uppsala universitet fick John Colonias sin doktorsexamen. Han träffade också sin fru, Irene Jansson, under åren i Uppsala.
– Vi hade planerat att flytta tillbaka till Sverige när vi gick i pension, men så gick hon bort i cancer. Det är därför jag vill namnge stipendiefonden också efter henne.

Tanken att ge en donation till universitetet hade funnits ett tag, och John Colonias hade först tänkt skriva in donationen i sitt testamente.
– Men när jag pratade med Bengt Olsen sa han: ”Varför ska du vänta? Är det inte bättre att ge medan du fortfarande lever?” Jag funderade lite och kom fram till att han hade rätt. Och det kändes självklart att det var till Uppsala universitet donationen skulle gå. Här har jag ju fått så mycket, både min doktorsexamen som har hjälpt mig professionellt, men också min fru och en del av min familj. Jag hoppas att stipendiet ska komma till nytta för många forskarstudenter framöver.

Colonias-Jansson stiftelse
Stiftelsen delar ut ett stipendium per år till forskarstudenter i fysik vid Uppsala universitet, företrädesvis från Grekland.

Josefin Svensson

Fler nyheter