Pressmeddelande: Europeiskt forskningssamarbete söker svaren om universums existens

2018-01-17

Frågan som ställs i det nya forskningsprojektet ESSnuSB, är hur materien uppstod vid universums tillkomst i Big Bang. Avancerad teknik vid protonacceleratorn ESS i Lund väntas kunna bidra till svaret. Projektet har en budget på 3 miljoner Euro från EU-kommissionen för forskning och lanserades i veckan på ESS i Lund.

Projektet involverar 15 olika forskningslaboratorier i Europa och leds av Uppsala universitet och universitetet i Strasbourg, Frankrike.

– Neutriner är de minsta och samtidigt mest talrika av de elementarpartiklar som universums materia består av. De finns överallt i enorma mängder och passerar rakt igenom oss i miljontal. Ändå vet vi så lite om dem. Detta stora och ambitiösa projekt har som målsättning att studera neutrinernas egenskaper i detalj, vilket förväntas ge en djupare kunskap om varför det alls existerar materia i universum, säger professor Tord Ekelöf, Uppsala universitet, som är vetenskaplig ledare och initiativtagare till projektet.

ESS
European Spallation Source i Lund. Bild: Roger Eriksson, ESS.

Samarbetet inkluderar forskare från elva olika länder i Europa och ska använda den enorma protonacceleratorn ESS, som nu är under uppförande i Lund. Under de kommande fyra åren ska forskarna skapa världens mest intensiva stråle av neutriner vid ESS. Neutrinostrålen skall sändas 540 kilometer genom jordskorpan för att sedan detekteras i en en miljon kubikmeter stor detektor ner i Garpenberg-gruvan i Dalarna.

Under resan förändrar dessa neutriner karaktär, de oscillerar mellan olika tillstånd – en upptäckt som fick nobelpriset 2015. En mer detaljerad och precis studie av just detta fenomen planeras i projektet och väntas ge grundläggande insikter i varför universum endast består av materia och inte antimateria.

Forskare anser att de enorma och lika stora mängder materia och antimateria som skapades vid Big Bang för 13,6 miljarder år sedan förintade varandra strax därefter. Men eftersom det nu långt efter Big Bang finns materia kvar måste det i denna process ha uppstått ett materiaöverskott. Hur? För att en sådan obalans ska uppstå krävs så kallad ”neutrino CP violation”, ett fenomen som hittills aldrig observerats. Utan detta kan inte existensen av materia i universum förklaras. Projektet ESSnuSB hoppas kunna upptäcka och mäta detta fenomen.

För mer information, kontakta professor Tord Ekelöf, tel: 070-425 02 10, tord.ekelof@physics.uu.se

Anneli Waara

Fler nyheter