2016 års installationsföreläsningar och professorsinstallation

2016-11-13

Den 18 november installeras alla nya uppsalaprofessorer vid en högtidlig ceremoni i Uppsala domkyrka. De presenterar sin forskning i korta föreläsningar den 14-18 november. Välkommen att lyssna på de nya professorerna!

Uppsala domkyrka
Den högtidliga professorsinstallationen är en uppsalatradition sedan 1625. Den 18 november är det dags igen. Då installeras de nya professorerna i Uppsala domkyrka. Foto: David Naylor.

Föreläsningsprogram

(med reservation för eventuella ändringar)

Varje föreläsning är 15 minuter. Till föreläsningarna behövs inga biljetter. Till installationsakten i domkyrkan den 18 november hämtas gratis biljetter i reception på S:t Olofsgatan 10 B från och med kl. 10.00 torsdag 17 november till och med kl. 12.00 fredag 18 november. Från och med kl. 13.00 fredag 18 november fram till att ceremonin börjar kommer biljetter att kunna hämtas ut i Uppsala domkyrkas vapenhus.

Måndag 14 november

Lokal: Sal Minus, Gustavianum, Akademigatan 3

09.15

 • Inledning av Farmaceutiska fakultetens dekanus, professor Göran Alderborn
 • Mathias Hallberg: Kan man laga minnesskador i en drogskadad hjärna?
 • Ulrika Simonsson: Jakten på nya tuberkulosläkemedel.

10.15

 • Inledning av Medicinska fakultetens dekanus, professor Eva Tiensuu Janson
 • Birgitta Essén: Kulturkrockar inom kvinnosjukvården – global reproduktiv hälsa på hemmaplan.
 • Anne Hammarström: Vad har betydelse för hälsans utveckling under livet?
 • Ingegerd Hildingsson: Orolig, rädd eller vettskrämd – kan en barnmorska göra skillnad?
 • Elena Kozlova: Stamceller vid skada och sjukdom i ryggmärgen.
 • Eva Lindberg: Sömn: Livsviktig och livsfarlig!

13.45

 • Inledning av Medicinska fakultetens dekanus, professor Eva Tiensuu Janson
 • Niklas Långström: Att förstå för att förhindra – om riskfaktorer för våldsbrottslighet.
 • Anna Sarkadi: Barns livsviktiga relationer – så skapas framtidens folkhälsa.
 • Agneta Skoog Svanberg: Freja i modern dräkt.
 • Anneli Stavreus-Evers: Så fäster ägget i livmoderslemhinnan – och varför misslyckas det ibland?
 • Magnus Svartengren: Nycklar för verksamheter med långtidsfriska medarbetare.
 • Ola Söderberg: Verktyg för att synliggöra kommunikationen mellan celler.
 • Nils Hailer: Att laga leder och lappa trådar – en titt i ortopedens snickarbod.

Tisdag 15 november

Lokal: Sal Minus, Gustavianum, Akademigatan 3

09.15

 • Inledning av Utbildningsvetenskapliga fakultetens dekanus, professor Elisabet Nihlfors
 • Jonas Almqvist: Om konsten att välja bort – jämförande studier av undervisning och lärande.

09.50

 • Inledning av Historisk-filosofiska fakultetens dekanus, professor Kerstin Rydbeck
 • Gabriele Griffin: “I love the term ‘data sexual’”. Gender in the Digital Age.
 • Helena Wahlström Henriksson: Pappaperspektiv. Om män och föräldraskap i litteraturen.
 • Solveig Jülich: Vad är kunskapsikoner och hur blir de till? Ett medicinhistoriskt perspektiv.
 • Mattias Lundberg: Hur kan vi veta vad, hur och varför man sjöng före 1850? Oväntade källtyper och blinda fläckar.

11.30

 • Inledning av Teologiska fakultetens dekanus, professor Mattias Martinson
 • Magnus Lundberg: Det excentriska är centralt.

13.15

 • Inledning av Språkvetenskapliga fakultetens dekanus, professor Coco Norén
 • Eleanor Coghill: Aramaic Across Space and Time.
 • Birsel Karakoç: Nogaiskan – ett litet turkspråk i Kaukasus mångspråkiga landskap.
 • Margareta Svahn: Dialekt i 2010-talets Sverige.

14.30

 • Inledning av Juridiska fakultetens dekanus, professor Mattias Dahlberg
 • Anna Jonsson Cornell: Rättsstaten och den utmanade Europatanken – den komparativa konstitutionella rättens betydelse.
 • Joel Samuelsson: Avtalsrätt efter historiens slut.

Onsdag 16 november

Lokal: Sal Minus, Gustavianum, Akademigatan 3

09.15

 • Inledning av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens dekanus, professor Johan Tysk
 • Daniel Brandell: Små joner bland stora molekyler – polymerelektrolyter för framtidens energilagring.
 • Alireza Malehmir: Geophysicists and a World of Challenging Scales but also Opportunities—How We Can Save You!
 • Albert Mihranyan: Nanoteknik för hälsa – hopp för framtiden.
 • Maya Neytcheva: Professor i högprestandaberäkningar – vad skulle det betyda?
 • Sascha Ott: Molecular Chemistry where Organics and Inorganics meet.

12.45

 • Inledning av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens dekanus, professor Johan Tysk
 • Martin Sjödin: Batterier för ett hållbart samhälle.
 • Ken Welch: Nanoteknologi – ett vapen i kampen mot implantatrelaterade infektioner.
 • Di Yuan: Vad är optimalt?

13.50

 • Jonas Fransson: Förhållandet mellan den magnetiska styrningen och den elektriska strömmen.

Torsdag 17 november

Lokal: Sal Minus, Gustavianum, Akademigatan 3

09.15

 • Inledning av Samhällsvetenskapliga fakultetens dekanus, professor Lars Magnusson
 • Johan Tralau: Det politiska tänkandets början och ursprung.
 • Tora Holmberg: Människor och andra djur. Sociologiska perspektiv.
 • Brett Christophers: What is Economic Geography?
 • Margaretha Nydahl: Den bekymmersamma måltiden – att stödja äldre i deras matsituation.
 • Ylva Mattsson Sydner: Mat och måltider – forskning om vardagens villkor och värden.

13.15

 • Inledning av Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdets vicerektor, professor Stellan Sandler
 • Martin Ingelsson: Demens – ett proteinproblem.
 • Elisabetta Dejana: Endothelial Cells as Active Guardians of the Integrity of the Vascular Tree.

Fredag 18 november

Klockan 15.00 i Domkyrkan

Professorsinstallation
Installationsakten äger rum enligt särskilt program fredagen den 18 november kl 15.00 i
domkyrkan. Installator är Rector magnifica, professor Eva Åkesson.

Platserna ska ha intagits senast klockan 15.00.

Under ceremonin hålls följande installationsföreläsningar:

 • Per Andrén: Hjärnans sjukdomar – och nya möjligheter att förstå dem.
 • Charlotte Platzer Björkman: Från solljus till elektricitet med nya material.
 • Dag Blanck: Är USA annorlunda?

I anslutning till installationsakten delas också två utmärkelser ut: Uppsala universitets innovationspris Hjärnäpplet och Pedagogiska priset för 2016.

Vid installationen spelar Kungl. Akademiska kapellet under ledning av director musices, professor Stefan Karpe.

Läs mer om professorsinstallationen

Läs vad de nya professorerna forskar om

Frågor?
Kontakta akademiskafester@uadm.uu.se

Anna Malmberg

Fler nyheter