2015 års Kai Siegbahnpris till Professor Giacomo Ghiringhelli

2015-09-14

Professor Giacomo Ghiringhelli vid Politecnico di Milano i Italien tog den 14 september emot 2015 års Siegbahnpris vid en ceremoni i Siegbahnsalen på Ångströmlaboratoriet.

Giacomo Ghiringhelli tilldelades Kai Siegbahnpriset för hans utveckling av en högupplösande röntgenspektrometer som kan mäta mjukröntgenemission.

Giacomo Ghiringhellis bidrag till vetenskapen är inte bara att han utvecklat den teknik som Kai Siegbahn initierade. Framgången bygger på principen att förfina instrument och experimentella metoder till nivåer där de blir användbara på nya sätt, helt i Kai Siegbahns anda.

Den spektrometer han byggt vid synkrotronljusanläggningen Swiss Light Source i Schweiz har brutit ny mark för vibrationsupplösning med en imponerande detaljrikedom som gjort det möjligt att utläsa ny information.

Även nya användningsområden för tekniken har kunnat användas inom andra ämnesområden. Instrumentet har använts av åtskilliga svenska forskare, även från Uppsala.

– Priset är ett stort erkännande för min forskning, då det kommer från Uppsala universitet då det var här man började forska inom området. Och flera av föregångsmännen var här idag, säger Giacomo Ghiringhellis.

De nya möjligheterna har inspirerat forskare över hela världen, och nu byggs det liknande precisionsinstrument vid ett flertal synkrotroner i världen. En av dessa kommer att finnas vid Uppsalagruppens strålrör VERITAS vid MAX IV i Lund.

Prisceremonin introducerades av Johan Tysk, vicerektor för vetenskapsområdet för naturvetenskap och fysik och innehöll även några korta föreläsningar kopplade till pristagarens forskningsområde.

Kai Siegbahnpriset delas ut vart tredje år till en forskare mitt i karriären som har gjort avgörande insatser inom instrumentation för att ”erkänna och uppmuntra framstående experimentell prestation i synkrotronljusforskning med betydande inslag av instrumentutveckling”.

Priset instiftades av den internationella tidskriften Nuclear Instruments and Methods in Physics Research 2009. Kai Siegbahn fick nobelpriset i fysik 1981 och var en av grundarna till NIMA och verkade under decennier som dess editor.

Fler nyheter