90 miljoner till institutionen för fysik och astronomi

2015-10-08

Tre projekt vid institutionen för fysik och astronomi har tilldelats medel från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2015 på en totalsumma av närmare 90 miljoner kronor.

De projekt vid institutionen för fysik och astronomi som tilldelas projektanslag för 2015 från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är:

Projekt: ”Harnessing light and spins through plasmons at the nanoscale”
Beviljat anslag: 37 995 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Docent Alexander Dmitriev (teknisk fysik), Chalmers
Medsökande: Universitetslektor Vassilios Kapaklis (materialfysik), professor Björgvin Hjörvarsson (materialfysik) och professor Peter Oppeneer (materialteori).

Projekt: ”Exact Results in Gauge and String Theories”
Beviljat anslag: 33 960 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Professor Joseph Minahan (teoretisk fysik), Uppsala universitet
Medsökande: Professor Konstantin Zarembo (teoretisk fysik), Uppsala universitet och Nordita (Nordic Institute of Theoretical Physics).

Projekt: Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)
Beviljat anslag: 18 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Professor Björn Wittrock (statsvetenskap), Uppsala universitet
Medsökande vid institutionen för fysik och astronomi: professor Nikolai Piskunov (astronomi och rymdfysik), professor Ulf Danielsson (teoretisk fysik) och professor Gunnar Ingelman (högenergifysik).
Övriga medsökande: Professor Hans Ellegren (evolutionsbiologi), professor Dan Larhammar (molekylär cellbiologi), professor Ulf Landegren (molekylärmedicin), professor Carl-Henrik Heldin (molekylär cellbiologi), Seniorprofessor Ulf Pettersson (medicinsk genetik) vid Uppsala universitet.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Sveriges största privata forskningsfinansiär och totalt beviljade stiftelsen 25 forskningsprojekt 759 miljoner kronor.

De projekt som tilldelas medel från stiftelsen bedöms hålla högsta internationella klass inom grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap, samt för tvärvetenskapliga projekt. De projekt som är aktuella för medel från stiftelsen ska också kunna leda till framtida vetenskapliga genombrott. Bedömningen av projekten görs enligt ett strikt peer reviewförfarande, där ansökningarna bedöms av de främsta internationella forskarna inom respektive område.

Projektbeskrivning av ”Harnessing light and spins through plasmons at the nanoscale” – Nanoplasmonik gör det omöjliga möjligt
Projektbeskrivning av ”Exact Results in Gauge and String Theories” – Jakten på exakta resultat för materiens allra minsta byggstenar
Projektbeskrivning av ”Swedish Collegium for Advanced Study” – Även naturvetare får del av nationellt institut för avancerade studier

Läs mer om samtliga projekt som beviljats som koordineras av Uppsala universitet
Läs mer om samtliga beviljade projekt från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Fler nyheter