Utdelning av 2015 års Kai Siegbahnpris

2015-09-02

2015 års Kai Siegbahnpris går till professor Giacomo Ghiringhelli vid Politecnico di Milano i Italien. Den 14 september tar han emot priset vid en ceremoni i Siegbahnsalen på Ångströmlaboratoriet.

Giacomo GhiringhelliDr Ghiringhelli har utvecklat högupplösande röntgenspektrometrar som har använts av åtskilliga svenska forskare, även från Uppsala. Den spektrometer han byggt vid synkrotronljusanläggningen Swiss Light Source i Schweiz har brutit ny mark för vibrationsupplösning med en imponerande detaljrikedom.

Prisceremonin, som också kommer att innehålla några korta föreläsningar, introduceras av Johan Tysk, vicerektor för vetenskapsområdet för naturvetenskap och teknik.

Tid och plats: 14 september, 14.00, Siegbahnsalen, Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet.

Se hela programmet

Om Kai Siegbahnpriset

Uppsala universitets senaste nobelpristagare Kai Siegbahn startade den vetenskapliga tidskriften Nuclear Instruments and Methods in Physics Research och vid hans död 2009 instiftade tidskriften Kai Siegbahnpriset. Det delas ut vart tredje år för att ”erkänna och uppmuntra framstående experimentell prestation i synkrotronljusforskning med betydande inslag av instrumentutveckling”.

Fler nyheter