Tre Research Infrastructure Fellows till institutionen för fysik och astronomi

2015-06-23

Tre forskare vid Uppsala universitet har utsetts till Research Infrastructure Fellows och får vara med och dela på 225 miljoner kronor. Programmets syfte, som lanserats av Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, är att stärka svensk forskning genom utbyggnad av svensk forskningsinfrastruktur.

Uppsalaforskarna Marcus Agåker (projekt: Veritas strålröret vid Max IV), Per Andrén (projekt: Infrastruktur för avbildande masspektrometri) och Daniel Primetzhofer (projekt: Svenskt centrum för jonstrålebaserad materialanalys) finns med bland de femton bidragstagarna. Det betyder att samtliga tre ansökningar från Uppsala universitet beviljades.

Varje projekt i programmet får ett bidrag på 15 miljoner kronor under en period på 5 år. Målet är att stödet ska förbättra och öka tillgänglighet för svensk forskningsinfrastruktur, befrämja tvärvetenskap och samarbete mellan lärosäten, discipliner samt engagera nya användargrupper, inklusive industrin.

– Genom vår nya bidragsform skapas attraktiva karriärvägar för experter, labchefer och forskningsingenjörer som driver och utvecklar avancerade instrument, mätmetoder eller storskaliga beräkningar. Syftet är också att öka användningsgraden av respektive infrastruktur och göra den tillgänglig för flera, inklusive industrin. Vi är också glada att lärosätena är med och prioriterar satsningarna i samspel med flera finansiärer, säger Lars Hultman, SSF:s vd.

Anneli Waara

Fler nyheter