Fysik- och astronomiläger för gymnasieelever på Ångströmlaboratoriet

2023-10-26

Sveriges största fysikläger arrangerades den 28 september – 1 oktober på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. På lägret deltog 70 gymnasieelever från hela Sverige.

Deltagare och arrangörer på Fysik- och astronomilägret. Foto: Erik Bryland.

Vilka arrangerade lägret?

På lägret fanns 20 ideella ledare, de flesta universitetsstudenter, och många med tidigare erfarenhet som landslagsmedlemmar till den Internationella Fysikolympiaden eller Astronomiolympiaden. Fysik- och astronomilägret arrangerades för andra året i rad av ideellt engagerade i Ung Vetenskapssport och dess medlemsföreningar UVS Fysiker och UVS Astronomer, inklusive Erik Bryland, Benjamin Verbeek, Antoni Kowalik, Lovisa Diding, Isak Fleig, Quynh Anh Tran och Jiachen Mi.

Foto: Benjamin Verbeek.

Under fyra intensiva dagar fick gymnasieungdomarna fördjupa sig inom problemlösning och inspireras av fysik och astronomi. Lägrets grundare, uppsalastudenten Benjamin Verbeek, som också utsågs till årets Uppsalastudent 2022 svarar på frågor om lägret.

Varför arrangerade ni lägret?

Syftet med lägret var att stimulera intresserade elever och ge dem en grogrund för att låta intresset växa. Det är dessutom en möjlighet att hitta likasinnade och vänner att fortsätta diskutera med, inte minst genom den ideella föreningen Ung Vetenskapssport, som står bakom lägret.

Vad fick deltagarna göra?

Gymnasieeleverna deltog på lektioner med fokus på problemlösning, som täckte allt från föreläsningar i mekanik och elektromagnetism till astrofysik och relativitetsteori. Utöver föreläsningarna fick deltagarna möjlighet att gå på studiebesök på flera av Uppsala universitets framstående fysiklaboratorier, samt Sveriges enda protonterapicenter, Skandionkliniken.

På kvällarna stod föreläsningar på agendan, med talare som professor Ulf Danielsson som berättade om svarta hål, och en representant från European Space Agency om hur det är att arbeta som rymdingenjör. Föreläsningarna följdes av frågestunder, som ofta var lika långa som presentationerna och gav eleverna en unik möjlighet att få svar på sina frågor. Det fanns också tid för sociala aktiviteter, spel, tävlingar och trevligt umgänge på hotellet på kvällarna.

Vad tyckte deltagarna om lägret?

Foto: Benjamin Verbeek.

Lägret blev en stor framgång och fick 4,7/5 i betyg av deltagarna, och många uppgav att deras intresse för fysik ökat avsevärt. Förhoppningen är att många av deltagarna och deras klasskamrater kommer att inspireras att fortsätta sina studier inom fysik, astronomi och teknik samt känna sig motiverade att göra positiva förändringar i sin omgivning.

Könsfördelningen var nästan exakt 50/50, vilket är en tydlig kontrast mot hur det är på de flesta av landets fysikutbildningar. Lägret kommer förhoppningsvis bidra till att fysikutbildningar får ta del av den fantastiska kompetens och det intresse som finns bland Sveriges gymnasieelever. Kanske kommer några av deltagarna att bli Sveriges kommande landslagsrepresentanter inom fysik och astronomi?

Vad händer härnäst?

Jag och projektledare Erik Bryland ser att det finns ett stort samhällsbehov av STEM-studenter och en otrolig potential bland landets gymnasister – om deras intresse förvaltas på rätt sätt. Ytterligare en upplaga går av stapeln i Göteborg den 9-12 november 2023 och planeringen för nästa års läger har redan inletts.  

Vi uppskattar det stöd som lägret fått från institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet och är otroligt glada över att ha fått ta verksamheten till Uppsala. Lägret kunde genomföras tack vare  samarbeten med institutionen, Tage Swahns stiftelse, Svenska Fysikersamfundet, Beijerstiftelsen samt med stöd från European Space Agency. 

Fler nyheter