Medicinsk fysik

2017-01-23

Den 23 januari 2017 började distanskursen medicinsk fysik, som är en av institutionen för fysik och astronomis kurser som ges under vårterminen 2017. Medicinsk fysik ges i år för 15 gången i ordningen.

Syftet med kursen är att ge studenterna en inblick i, och en förståelse för, den fysikaliska bakgrunden till olika medicinska diagnostik- och behandlingsmetoder. De som väljer att gå kursen är framförallt läkare och sjuksköterskor, men även vetenskapsjournalister samt fysik- och civilingenjörsstudenter.

Johan Nyberg, Ola Hartman, Lars Westerberg och Gunnar Pálsson.
Johan Nyberg, Ola Hartman, Lars Westerberg och Gunnar Pálsson. Foto: Camilla Thulin

På kursen undervisar de fyra lärarna Johan Nyberg, Ola Hartmann, Lars Westerberg och Gunnar Pálsson. All undervisning, förutom ett frivilligt besök på Uppsalas nya protonterapianläggning Skandionkliniken, sker på distans och kontakten med studenterna sker elektroniskt via studentportalen. För att få en tydlig återkoppling mellan lärare och studenter ger lärarna rikligt med kommentarer till de åtta inlämningsuppgifter som ingår i kursen.

Under de senaste 2–3 åren har det varit ett högt söktryck till kursen och i år sökte 190 studenter kursen, varav 79 förstahandssökande. De senaste tio åren har ca 50 studenter per år läst och genomfört kursen.

– För att vara en distanskurs är vi rätt nöjda med andelen studenter som genomför kursen – 50–70% av de registrerade studenterna genomför och blir godkända i kursen, säger Johan Nyberg, en av kursledarna för medicinsk fysik.

Kursen har fått fina omdömen i kursvärderingarna och även de undervisande lärarna på kursen uppskattar upplägget på kursen.

– Den skiljer sig på ett intressant sätt från traditionella kurser med föreläsningar, lektioner och laborationer. Det är stimulerande att undervisa människor från hela landet och av andra kategorier av studenter än de som fysiskt befinner sig i Uppsala, säger Johan Nyberg.

Medicinsk fysik har nyligen fått medel från Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska förnyelsefond, TUFF, för att utveckla kursen. Detta arbete, som till största del görs av Gunnar Pálsson, pågår för närvarande. Målet är att inkludera mera e-lärande med interaktiva moment i kursen, vilket är ett önskemål som framkommit i studenternas kursutvärderingar.

Camilla Thulin

Fler nyheter