35 Million SEK in Project and Starting Grants from the Swedish Research Council

2020-10-29

The Swedish Research Council reached a decision on October 29, 2020 on project grants and starting grants within Natural and Engineering Sciences. The Department of Physics and Astronomy is granted 34 680 000 SEK for the period 2021-2024 for in total eight project grants and two starting grants. The projects will begin during 2021.

The granted projects are:

Research Project Grants

Project title: Effektiv vätgasframställning genom förbättrad förutsägelse av katalytiska reaktionsvägar på tvådimensionella material
Main applicant: Rajeev Ahuja, Division of Materials Theory
Grant amount: 3 800 000 SEK for the period 2021-2024

Project title: Organiska funktionella material för hållbar energilagring: från grundläggande aspekter till rationell design
Main applicant: Carlos Moyses Araujo, Division of Materials Theory
Grant amount: 3 800 000 SEK for the period 2021-2024

Project title: Laddningsöverföring i stjärnor och supernovor
Main applicant: Paul Barklem, Division of Astronomy and Space Physics
Grant amount: 3 120 000 SEK for the period 2021-2024

Project title: Grundläggande förståelse för gränsskikt i batterier genom operandi högtrycksfotoelektronspektroskopi
Main applicant: Maria Hahlin, Division of Molecular and Condensed Matter Physics
Grant amount: 3 800 000 SEK for the period 2021-2024

Project title: Kartläggning av strukturen hos stabila strängvakuum
Main applicant: Magdalena Larfors, Division of Theoretical Physics
Grant amount: 2 920 000 SEK for the period 2021-2024

Project title: Gaugeteori och holografi
Main applicant: Joseph Minahan, Division of Theoretical Physics
Grant amount: 3 120 000 SEK for the period 2021-2024

Project title: Fängslad av spinnet – fissionsstudier med fällor
Main applicant: Stephan Pomp, Division of Applied Nuclear Physics
Grant amount: 2 920 000 SEK for the period 2021-2024

Project title: Realtidsanalyser av materialförändringar i tunnfilmssystem nära ytan
Main applicant: Daniel Primetzhofer, Division of Applied Nuclear Physics
Grant amount: 3 800 000 SEK for the period 2021-2024

Starting Grants

Project title: Noggranna kemiska sammansättningar av sollika stjärnor
Main applicant: Anish Amarsi, Division of Astronomy and Space Physics
Grant amount: 3 800 000 SEK for the period 2021-2024

Project title: Kilonovor och r-process-elementens kosmiska ursprung: atomstruktur och opaciteter
Main applicant: Jon Grumer, Division of Astronomy and Space Physics
Grant amount: 3 600 000 SEK for the period 2021-2024

Read more about the Swedish Research Council's grants within Natural and Engineering Sciences 2020

More news