Ny studierektor för grundutbildningen i fysik

2016-04-01

Cecilia Gustavsson är sedan början av mars 2016 ny studierektor för grundutbildningen i fysik och har tagit över efter Olle Björneholm och kommer att dela tjänsten med Lisa Freyhult.

Cecilia Gustavsson började som studierektor i fysik i mars 2016. Foto: Camilla Thulin.

Cecilia Gustavsson är universitetslektor och forskar och undervisar på 50%. Hon har tidigare själv både studerat och disputerat inom tillämpad kärnfysik i Uppsala.

Än så länge arbetar hon endast 10% som studierektor, då hon fortfarande har kvar uppdrag som pedagogisk utvecklare på enheten för universitetspedagogik, där hon har jobbat halvtid sedan ett och ett halvt år tillbaka. Från och med halvårsskiftet kommer hon gå upp till 50% som studierektor.

– Vi är två studierektorer och jag tror att vi kommer att samarbeta ganska mycket. Lisa Freyhult har hand om bemanningsplan, ekonomi och kursplaner samt är ämneskoordinator. Jag kommer att ha hand om pedagogisk utveckling. En stor del av det är kursvärderingar och kursrapporter, återkoppling till lärare och även till fakulteten.

Det Cecilia Gustavsson ser som sin viktigaste uppgift som studierektor är pedagogisk utveckling och hur det kan gynna studenterna.

– Pedagogisk utveckling eller kvalitetsfrågor i pedagogik berör både studenterna och lärarna. Mitt främsta syfte att jag vill ha en sån här tjänst är studenterna. Jag tycker att studenterna och deras utbildning är jätteviktig och att det är viktigt att man gör så bra utbildning som möjligt för dem.

En annan viktig del i hennes kommande arbete är att arbeta med ämneslärarprogrammet i fysik tillsammans med övriga studierektorer och ämnesrepresentanterna för ämneslärarprogrammet.

– Vi vill gärna ha fler studenter där och vi vill att de ska känna sig välkomna och känna att de passar in.

Sina erfarenheter från enheten för pedagogisk utveckling tror hon att hon kan ha nytta av i sin nya roll som studierektor. En del hon vill lyfta upp är de olika kurser som finns att söka inom pedagogisk utveckling.

– Jag tror inte att det är många som känner till vilka kurser som finns att söka inom pedagogisk utveckling. Man måste veta vad man letar efter för att hitta listan med kurser på Medarbetarportalen.

Den största utmaningen med att vara studierektor med fokus på pedagogisk utveckling tror hon är lärarnas tidsbrist.

– Jag tänker att många lärare har fullt upp och har väldigt lite tid till undervisning och att det ibland saknas den där tiden som skulle behövas till ett utvecklingsarbete. Så där är en utmaning att kunna genomföra arbetet. Särskilt om man vill göra några större förändringar eller vill påverka på något sätt.

En viktig aspekt i att vara studierektor är att det ger en helhetsbild över och ett inflytande på hela institutionens utbildning.

– Om man jämför med när man undervisar på sin egen kurs har man ju inflytande över den egna kursen. Men som studierektor har man ju inflytande över alla institutionens kurser. Där har man möjlighet att göra bredare satsningar över hela institutionen inom vissa områden, som studentinflytande, aktiverande undervisningsformer men även hur vi kan jobba med till exempel hållbar utveckling.

Länk till kurser för lärare på Medarbetarportalen (kräver inloggning).

Kontaktaktuppgifter till institutionens studierektorer och kurskansli

Camilla Thulin

More news