Kontakta Tandemlaboratoriet

Allmänna frågor om laboratoriets verksamhet kan e-postas till tandemlaboratoriet@physics.uu.se.


Daniel Primetzhofer, laboratorieföreståndare
E-post: daniel.primetzhofer@physics.uu.se
Tel: 018-471 30 40


Jonas Balkefors, ingenjör
E-post: jonas.balkefors@physics.uu.se


Lars Beckel, forskningsingenjör
E-post: lars.beckel@physics.uu.se


Sven Cederberg, forskningsingenjör
E-post: sven.cederberg@physics.uu.se


Sotirios Droulias, forskningsingenjör
E-post: sotirios.droulias@physics.uu.se


Thomas Hammar, ingenjör
E-post: thomas.hammar@physics.uu.se


Karl Håkansson, forskningsingenjör
E-post: karl.hakansson@physics.uu.se


Rūta Plakane, ingenjör
E-post: ruta.plakane@physics.uu.se


Göran Possnert, professor emeritus
E-post: goran.possnert@physics.uu.se
Tel: 018-471 30 59


Dan Wessman, forskningsingenjör
E-post: dan.wessman@physics.uu.se


Jonas Åström, 1:e forskningsingenjör
E-post: jonas.astrom@physics.uu.se


Lista över samtliga medarbetare


När du skickar e-post till någon vid Uppsala universitet innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Här kan du läsa hur det går till: http://www.uu.se/om-uu/dataskydd-personuppgifter/