Renrum och provpreparation för masspektrometri

Vid Tandemlaboratoriet finns ett flertal renrum som används i samband med experiment och studier där det finns höga krav på renhet av provmaterialet. Sådana krav ställs inom såväl acceleratormasspektrometrin som jonstrålemodifieringen.

I tre av laboratoriets renrum förbereder vi proverna inför analys med acceleratormasspektrometri. Det är viktigt att inga främmande ämnen följer med och riskerar att påverka provsvaret. Rummen är konstruerade med ett övertryck på 100 Pascal och en luftsluss. I rummen finns förbränningssystem där vissa prover bränns för att vi ska kunna ta vara på kolet (grafiten) som ska analyseras. Ett av systemen är anpassat för prover i storleksordningen 10 µg kolekvivalent.

För jonstrålemodifiering av hög kvalitet krävs ultrarena ytor. För att säkerställa att inga dammpartiklar hamnar på ytorna som ska implanteras med joner är ett renrumsområde kopplat till implantersystemet.

preparation