Annan utrustning

Utöver våra fyra partikelacceleratorer har laboratoriet spektrometriutrustning för mätning av δ13C och δ​15N samt en röntgenfluorecensanordning som kan användas för materiell ex-situ-kompositionsanalys. Läs mer om utrustningen på länkarna nedan.

Spektrometri för stabila isotoper

XRF