Strålrör 5: MeV jonbestrålningar

Bestrålningar med snabba joner används för att skräddarsy materialegenskaper eller för att skapa nanostrukturer. Jonslag, energi och laddningstillstånd kan väljas vid Tandemacceleratorn i enlighet med önskat resultat eller tillämpning. Dessutom är det möjligt att skanna jonstrålen för att bestråla områden på upp till 10 cm x 10 cm på ett homogent sätt. Uppställningen har bland annat använts för att undersöka defekter och vakanser i flera halvledande material, inklusive nanopartiklar, samt för att producera porer i polyimid för att studera tillverkningen av nanomembran med potentiella tillämpningar inom till exempel filtrering eller gasavkänning.

Vakuumkammare i slutet av ett strålrör. Bredvid den syns en datorskärm.

Publikationer

Senast uppdaterad: 2023-11-07