Strålrör T4

Detta strålrör har två spridningskammare. Den första kammaren innehåller två passiverade implanterade plana kisel-detektorer (PIPS) – varav den ena är fixerad vid 170 grader och den andra kan röra sig från 165 till 90 grader – främst för RBS, partikelpartikel EBS och NRA. Dessutom finns en ultra-snabb kiseldrivdetektor (Silicon Drift Detector, SDD) för partikelinducerad röntgenstrålning (PIXE). Den första kammaren har också ett detektorteleskop för Time-of-Flight / Energy Coincidence Recoil Detection Analysis (ToF-E ERDA). En ERD-detektor med folieabsorberare kan installeras i kammaren.

Den andra kammaren är utrustad med ett detektorteleskop för ToF-E ERDA-mätningar där en segmenterad jonisationskammare (GIC) fungerar som energidetektor. Där finns även solid-state-detektorer och en röntgendetektor för användning i olika IBA-tekniker.

Båda kamrarna har provhållare monterade på fjärrstyrda goniometrar, vilket möjliggör samtidig datainsamling, provrörelse och kanaliseringsexperiment (första kammaren).