T3

Detta strålrör används för slutlig separation och detektion av sällsynta radioaktiva isotoper som 10Be, 14C, 36Cl och 129I med hjälp av acceleratormasspektrometri (AMS). Jonoptiskt fokuseras inkommande joner i magnetiskt quadrupol-dubblett-lins och dispersivt utförs en separation i en 20o-cylindrisk elektrostatisk deflektor. Ytterligare separation är möjlig i en 180o magnetisk dipolmagnet som används i gasfyllt läge för 36Cl och med en ingångsfolie för 10Be. De olika isotoper som analyseras detekteras i flerelektrod-gasdetektorer (10Be T1/2 = 1,5 miljoner år, 36Cl T1/2 = 310 000 år och 129I T1/2 = 15 miljoner år) eller med en halvledardetektor (14C T1/2= 5 730 år).