Strålrör T2

Detta strålrör kan producera en mikrostråle som kan svepas över ett prov. Jonoptiken innefattar strålstyrare och en kvadrupollins-triplett (Oxford-design) för strålfokusering. Svepområdet är upp till 1x1 mm2 stort (fjärrstyrt) och strålens maximala laterala upplösning är ≈ 1μm för väte- och heliumstrålar i MeV-området. Högvakuumkammaren (tryck ca 10-7 mbar) är utrustad med en tjock, ringformad solid-state-detektor (1 500 μm) och en Si(Li)-röntgendetektor för PIXE-mätningar.

Kammaren har också en permanent monterad optisk mikroskopkamera.

Proverna monteras på en provhållare som kan fjärrstyras i två riktningar med hjälp av stegmotorer.

översiktsfoto, strålrör T2

detaljbild, kammare

Publikationer

Senast uppdaterad: 2023-11-20