Strålrör T1

Detta strålrör är kopplat till en högvakuumkammare (tryckområde 10-8 mbar) som huvudsakligen används för väteprofilering med hög djupupplösning genom att använda sig av kärnreaktionen 15N(H,αγ)12C.

Kammaren innehåller en blyskärmad gammadetektor (BGO) med stor rymdvinkel (> 1 sr). Den har också en passiverad plan kiseldetektor (PIPS) som kan användas tillsammans med gammadetektorn för RBS- och EBS-analys.

Provhållaren är monterad på en goniometer som styrs av datainsamlingssystemet. Provets temperatur kan kontrolleras. Detta system kan i sin tur arbeta tillsammans med tandemacceleratorn för insamling av data för olika jonenergier.