5 MV NEC Pelletron

5 MV 15SDH-2 Pelletron-acceleratorn från NEC är den största acceleratorn vid Tandemlaboratoriet. Den kan producera ett brett spektrum av olika lätta och tunga joner från fyra olika jonkällor. Med energier från två till flera tiotals MeV kan maskinen användas för ett antal olika tillämpningar inom områdena masspektrometri, jonstråleanalys och jonstrålemodifiering samt för materialmodifieringar med hjälp av snabba joner.

skiss över Pelletronens strålrör

Pelletron beamlines, photo


Nedan kan du läsa mer om de olika strålrören.

Strålrör T1 – högupplöst väteprofilering
Strålrör T2 – mikrostråleanalys
Strålrör T3 – acceleratormasspektrometri
Strålrör T4 – jonstråleanalys
Strålrör T5 – jonbestrålning
Strålrör T6 – in-situ materialanalys och -modifiering

Senast uppdaterad: 2023-11-07