MICADAS

MICADAS är en kompakt tandemaccelerator som är speciellt utvecklad för extremt känslig masspektrometri med tillämpningar inom kol-14-datering. Instrumentet är konstruerat för effektiv hantering av olika provtyper och utrustat med permanenta magneter som minskar energiförbrukningen.

skiss MICADAS