Implanter strålrör 3

Vid detta strålrör finns en multifunktionell spridningskammare som används för sub-MeV-jonstråleanalys. En passiverad, implanterad plan kiseldetektor (PIPS) med stor area (1 200 mm2) med absorberfolie kan användas för djupprofilering av 11B och 18O genom kärnreaktionsanalys (NRA) vid 163 keV respektive 151 keV-protoner. Denna förmåga tillåter till exempel isotopupplösta studier av materialdiffusion. Uppsättningen är också utrustad med en ytbarriärdetektor (SBD) med kyld förförstärkarelektronik vilket resulterar i en typisk energiupplösning på 3 keV (FWHM) för protoner och deuteroner. Detta detektorsystem kan användas för högupplöst backscatter-spektrometri.

Dessutom har kammaren en ultrasnabb kiseldrivdetektor (SDD) med ett mycket tunt Be-fönster med en detektionsgräns på Z ≥ 6 för partikelinducerad röntgenstrålning (PIXE) med lågenergetiska joner. Alla detektorsystem kan användas samtidigt medan provhållaren styrs på distans med en treaxlig goniometer, vilket möjliggör kristallstrukturanalys. Olika joner (till exempel H+, He+, As+, Au+) med strålström upp till µ-Ampere kan levereras till denna kammare. Kammaren innehåller också en N2-fälla för att förbättra bastrycket till <10-7 mbar.

Publikationer

Senast uppdaterad: 2023-11-09