Fyra acceleratorer, elva strålrör, hundratals möjligheter

Med sina fyra acceleratorer är Tandemlaboratoriet en unik infrastruktur i Norden inom jonstrålebaserad materialanalys och modifiering. Nedan finns länkar till en mer utförlig beskrivning av våra acceleratorer. Under Metoder i navigationen till vänster kan du få en kort överblick över de viktigaste tillgängliga experimentella metoderna.


5 MV NEC Pelletron

Strålrör T1 – högupplöst väteprofilering
Strålrör T2 – mikrostråleanalys
Strålrör T3 – acceleratormasspektrometri
Strålrör T4 – jonstråleanalys
Strålrör T5 – jonbestrålning
Strålrör T6 – in-situ materialanalys och -modifiering 


350 kV jonimplanter

Strålrör 1: (sidan är under utveckling)
Strålrör 2: (sidan är under utveckling)
Strålrör 3: Multifunktionell spridningskammare som används för sub-MeV-jonstråleanalys.


MICADASskiss micadas

MICADAS är en kompakt tandemaccelerator som är speciellt utvecklad för extremt känslig masspektrometri med tillämpningar inom främst kol-14-datering.


Time-of-Flight Low Energy Ion Scattering

Senast uppdaterad: 2023-11-07