INFRASTRUKTUR PÅ TANDEMLABORATORIET

Här finns en överblick över acceleratorer vid laboratoriet och deras tillämpningar inom materialanalys och modifiering.