Tandemlaboratoriet

Tandemlaboratoriet genomför världsledande forskning med hjälp av jonstrålar med hög energi. Laboratoriet är en nationell infrastruktur som stöds av VR-RFI.

Välkommen till Tandemlaboratoriet

Tandemlaboratoriet är en särskild inrättning inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten på Uppsala universitet och en nationell infrastruktur. Vi bedriver avancerad jonstrålebaserad materialanalys och materialmodifiering inom vitt skilda fält, från grundläggande naturvetenskaplig forskning till praktiska tillämpningar för industri och samhälle.

Tandemlaboratoriet erbjuder tjänster inom tre olika områden. Som användare av infrastrukturen får du tillgång till 

  • ickedestruktiv karaktärisering av materialsammansättning på nanonivå
  • jonstråleinducerad materialmodifiering för anpassning av materialegenskaper
  • extremt känslig masspektrometri inom medicin, biologi, arkeologi och geologi.

Våra tjänster inom analys (IBA), modifiering (IBMM) och masspektrometri (AMS) efterfrågas årligen av hundratals användare. 

Senast uppdaterad: 2024-01-23