Tandemlaboratoriet – en nationell infrastruktur

Tandemlaboratoriet utgör en särskilt inrättning inom Uppsala universitet och är en nationell infrastruktur. Laboratoriets styrelse består av

Jan-Erik Rubensson professor & sektionsdekan fysik, Uppsala universitet, ordförande
Charlotte Platzer Björkman professor, Uppsala universitet
Gabriella Andersson professor, Uppsala universitet
Per Petersson forskare, Kungliga Tekniska Högskolan
Olle Vogel representant externa forskningsfinansiärer, Karolinska institutet, stiftelse
Svenja Lohmann doktorand/studentrepresentant, Uppsala universitet

Laboratoriets analysmetoder efterfrågas årligen av mer än 250 olika samarbetspartner från universitet, högskolor, industriföretag, myndigheter och civilsamhället.